WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną ustalane jest podczas spotkania z Klientem, a jego wysokość uzależniona jest od charakteru i stopnia skomplikowania zlecenia, jak również nakładu pracy niezbędnego przy realizacji zlecenia. Forma i terminy płatności wynagrodzenia uwzględniają finansowe możliwości klienta oraz charakter sprawy.